کد استاد
رمز عبور
تصویر
تعویضتلفظ
 
کد تصویر
لیست کلاسهای بارگذاری شده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۷۳۰ پرستاری بزرگسالان/سالمندان۲ محمد حدادی ۱۲۰
۹۹۴۰۰ ژئوشیمی اکتشافی۱ کیوان شیعیان ۱۲۰
۶۶۹۷۴
۲۲۰۰۲۶
۹۹۶۷۴
تئوری های حسابداری
تيوري حسابداري ۲
تئوری های حسابداری
محمد مژده ۱۸۰
۹۹۳۵۴
۶۷۲۸۱
۶۷۵۸۰
۶۸۷۱۶
۶۷۸۵۶
۶۷۹۳۰
ریاضی عمومی۲
ریاضی عمومی۲
ریاضی۲
ریاضی۲
ریاضی عمومی۲
ریاضی۲
اصغر الهیاری ۱۸۰
ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۷۲۷ آمار حیاتی مقدماتی محمد حدادی ۱۲۰
۹۹۴۰۱ منیرالوگرافی کیوان شیعیان ۱۲۰
۶۷۰۰۲۴ انگل شناسی ولی اله قایمی ۱۲۰
ساعت ۱۱:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۶۸۰ مسائل جاری در حسابداری محمد مژده ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۷۷۵ شناخت مواد ومصالح مهدی حسین آبادی ۱۲۰
۹۹۳۸۸
۹۹۳۸۹
۹۹۶۱۲
۹۹۸۴۱
۹۹۶۳۲
۹۹۶۴۰
۹۹۷۴۸
۹۹۷۴۷
۹۹۷۴۳
آزمایشگاه فیزیک۱
آزمایشگاه فیزیک۲
آزمایشگاه فیزیک مکانیک
آزمايشگاه فيزيك ۱
آزمايشگاه فيزيک ۱
آزمايشگاه فيزيک ۲
آزمايشگاه فيزيک ۲
آزمايشگاه فيزيک ۱
كارگاه عيب يابي سيستماتيك خودرو
محمد محمدی ۱۲۰
۹۹۷۱۰ فيزيک‌ حرارت‌ مهشید ضرابی ۱۲۰
ساعت ۱۳:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۶۷۷ بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی محمد مژده ۱۸۰
ساعت ۱۴:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۵۹۰ عربی۳نظم عزبی محمدجواد زنجانی طبسی ۱۲۰
۹۹۵۷۰
۶۷۸۶۶
روانشناسی رشد
شناخت کودکان استثنايي
محمدرضا بخشیان ۱۲۰
۶۷۱۴۰
۶۷۱۸۶
۹۹۷۵۴
۹۹۷۷۶
رسم فنی(جبرانی)
نقشه‌ کشي مهندسي
نقشه کشي صنعتي ۱
ترسيم فني
معصومه قاسم زاده ۱۲۰
۹۹۷۴۹
۹۹۷۷۳
۹۹۹۱۴
۹۹۹۱۲
۹۹۹۱۳
روش توليد و کارگاه
روشهاي توليد
کارگاه روشهاي توليد
تکنولوژي هاي پيشرفته در خودرو
کارگاه تکنولوژي پيشرفته در خودرو
محمد محمدی ۱۲۰
۹۹۴۰۹
۹۹۴۱۵
کلیات روشها وفنون تدریس
کليات‌ روشها و فنون‌ تدريس‌ ۲
محمود چوبداری ۲۴۰
۱۰۰۰۰۲ نظم فارسي ۱ شاهنامه شیرین صمصامی ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۷۰۰۲۲ میکروب شناسی ولی اله قایمی ۱۲۰
۶۷۲۲۱
۹۹۷۶۲
۹۹۷۶۱
۶۷۱۳۹
اجزاء ماشین
طراحي اجزاي ماشين
طراحي اجزاي ماشين ( ۱ )
محاسبات فني ۱و۲
معصومه قاسم زاده ۱۲۰
۶۷۳۹۱
۶۷۳۴۱
۶۷۱۷۱
۶۷۴۳۲
۶۷۲۶۱
۹۹۸۶۳
۹۹۹۳۶
آماروکاربردآن درمديريت
آمار کابردي ( ۱
آمار و احتمال۱
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت ( ۱ )
آمار و احتمالات
مفاهيم وروشهاي آماري ۲
آمار واحتمالات‌ مهندسي
محسن جلالی مجیدی ۲۴۰
۹۹۵۸۷
۹۹۵۸۶.
نظم فارسی ۴ مثنوی
نظم فارسي ۳ ( خاقاني ونظامي )
شیرین صمصامی ۱۲۰
۶۷۸۳۴
۱۲۴۳
روستا
عناصر و جزييات ساختماني ۲
رمضانعلی عبدالهی ۱۲۰
۹۹۸۸۴
۹۹۸۸۵
کانه آرایی
آزمایشگاه کانه آرایی
کیوان شیعیان ۱۲۰
ساعت ۱۷:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۵۷۵. آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی مهشید ضرابی ۱۸۰
۹۹۶۷۹
۹۹۶۷۱
۹۹۸۱۲
۶۷۳۷۷
۹۹۷۹۴
۹۹۹۴۱
حسابداری میانه۲
حسابداری میانه۱
حسابداری میانه۲
حسابداری میانه
حسابداری مالی
حسابداری میانه۲
سید محمدرضا طباطبائی حکیم ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۷۴۵۰
۹۹۹۴۶
۹۹۸۷۷
۹۹۸۷۸
۹۹۸۷۹
۹۹۸۶۴
اخلاق اسلامی در مدیریت با رویکرد اسلامی
اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
آشنایی با قوانین کسب وکار
مبانی بانکداری ومدیریت بانک
مدیریت تولید وعملیات
حقوق اساسی
محسن جلالی مجیدی ۱۲۰
۱۰۰۰۰۴ عربي ۱ و صرف و نحو شیرین صمصامی ۱۲۰
۴۰۰۰۱۵ اصول ومهارت هاي پرستاري محمد حدادی ۱۲۰
۶۷۸۷۲
۱۰۰۵۸
زبان‌ فني‌
زبان‌تخصصي‌
رمضانعلی عبدالهی ۱۲۰
۹۹۵۸۸
۹۹۵۸۹
نظم فارسی۴ کشف المحجوب
عربي ( ۲ ) نثر عربي
بتول کریم پورفرد ۱۲۰
ساعت ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۷۴۶
۹۹۹۱۶
مکانیک سیالات
آزمایشگاه هیدرولیک در خودرو
معصومه قاسم زاده ۱۸۰
ساعت ۲۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۸۱۹ اجزاء ساختمان مظفرالدین جمالی ۱۲۰
۱۰۱۱ آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک معصومه قاسم زاده ۱۲۰
۹۹۷۵۵
۹۹۹۰۳
تکنولوژي برق خودرو
كارگاه سيستمهاي الكتريكي و الكترونيكي خودرو
محمد محمدی ۱۲۰
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۵۹۴
۹۹۶۱۴
۶۷۶۵۲
کارگاه استخراج زیرزمینی
کارگاه استخراج معدن ۱
کارگاه استخراج معدن ۲
محمد نجفی ۱۲۰
ساعت ۹:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۷۶۱۷
۹۹۹۰۴
۶۷۴۱۹
۹۹۵۴۰
۹۹۸۹۹
۹۹۹۳۹
۹۹۸۰۸
۹۹۶۵۱
۹۹۹۰۸
اصول حسابداری۱
اصول حسابداری۱
حسابداری شرکتها ۱
اصول حسابداری۱
حسابداری مدیریت
حسابدری مدیریت
مبانی حسابداری مدیریت
حسابداری برای مدیران
اصول حسابداری ۱
محسن جلالی مجیدی ۱۸۰
ساعت ۱۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۷۳۱۹ روشهای استخراج زیر زمینی محمد نجفی ۱۲۰
۹۹۲۹۸
۹۹۷۸۹
طراحی معماری۱
طراحي معماري ۳
عاطفه محمدپور مقدم ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۷۳۱۲
۹۹۶۰۱
۶۷۳۲۷
۹۹۶۱۰
کارگاه عملیات معادن وحفریات زیرزمینی
حفرچاه وتونل
طراحي حفريات زيرزميني
کارگاه حفاري اکتشافي
محمد نجفی ۱۲۰
۹۹۷۹۳
۹۹۷۹۸
۹۹۸۹۳
۹۹۹۴۴
۹۹۹۴۵
۶۷۴۰۱
۹۹۹۵۱
حسابداری شرکتها۲
اصول‌ حسابداري‌ ( ۲ )
اصول‌ حسابداري‌ (۲)
اصول حسابداری۲
اصول حسابداری۲
اصول حسابداری۱
اصول حسابداری۳
محسن جلالی مجیدی ۲۴۰
۴۰۰۰۱۱۱ آشناي با مرمت ابنيه عاطفه محمدپور مقدم ۱۸۰
۹۹۷۵۶
۶۷۱۸۷
۹۹۴۰۴
۹۹۷۵۰
۹۹۷۵۸
۹۹۷۵۲
۹۹۷۷۲
۹۹۹۷۱
کارگاه عمومی مکانیک خودرو
کارگاه عمومي
کارگاه عمومي ( ۱
کارگاه ريخته گري
کارگاه ماشين ابزار
کارگاه اتومکانيک
کارگاه معاينه فني خودرو
کارگاه ماشين کاري قطعات خودرو
محمد محمدی ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۴۱۹ روش تدريس و بررسي کتب هنردوره ابتدايي مهدی مجیدی بیلندی ۱۸۰
۹۹۵۶۹
۹۹۵۶۸
روشهای نوین یاددهی-یادگیریوکاربرد آن در دوره ابتدایی
اصول وفلسفه آموزش پرورش
محمود چوبداری ۲۴۰
۹۹۳۹۲
۹۹۵۹۱
۱۵۰۰۳
۹۹۷۸۱
۹۹۴۶۷
۹۹۷۴۵
۹۹۹۷۳
مکانیک سیالات
آزمایشگاه مکانیک سیالات
ايستايي ۱
ايستايي ۲
استاتيک
مقاومت مصالح
مقاومت مصالح (۲)
معصومه قاسم زاده ۱۲۰
۲۴۰۰۱
۹۹۶۰۹
۶۷۱۴۲
۹۹۶۴۱
۹۹۷۶۴
۹۹۷۶۳
۶۷۱۴۳
برق معدن
کارگاه برق معدن
مبانی برق والکترونیک
کارگاه برق
آزمايشگاه کاربرد الکترونيک در خودرو
کاربرد الکترونيک در خودرو
كارگاه مباني برق و الكترونيك
محمد محمدی ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۷۸۵ مباني نظري معماري عاطفه محمدپور مقدم ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۶۴۹ مدیریت ارتباطات مشتری وعملکرد بازاریابی سید علی رضوی ۱۲۰
۹۹۶۰۰
۶۷۸۶۲
زمین شناسی عمومی
زمین شناسی عمومی
مهدی حسین آبادی ۱۸۰
۶۷۸۰۶
۶۷۷۳۸
۹۹۷۳۸
۶۷۸۰۷
تکنولوژی انتقال قدرت معمولی
تكنولوژي انتقال قدرت اتوماتيك
كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك
كارگاه انتقال قدرت معمولي
محمد محمدی ۱۲۰
۹۹۹۵۹
۹۹۷۰۵
زبان‌تخصصي‌
شبيه سازي كامپيوتري
مصطفی محمدزاده مقدم ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۶۷۹۱۹ مدیریت زنجیره تامین بین المللی وواردات سید علی رضوی ۱۲۰
۹۹۲۰۳
۹۹۸۲۸
نقشه برداری
نقشه‌برداري ۱ و عمليات
مظفرالدین جمالی ۱۲۰
۶۷۸۹۲
۹۹۷۱۳
۹۹۷۶۶
۹۹۹۰۲
۶۷۸۹۳
۹۹۷۱۴
تکنولوژی سوخت رسانی دیزل
تكنولوژي سوخت رساني بنزيني
تکنولوژي سوخت و سوخت رساني
كارگاه سوخت رساني بنزيني
كارگاه سوخت رساني ديزل
كارگاه سوخت رساني موتورهاي بنزيني
محمد محمدی ۱۲۰
۹۹۸۸۸
۹۹۸۱۳
۶۷۳۵۷
۶۷۷۷۹
۶۷۴۰۲
۶۷۴۴۸
۹۹۹۵۳
۹۹۹۷۸
حسابداری صنعتی۳
بهایابی۱
بهایابی۲
حسابداری صنعتی۳
حسابداری صنعتی۱
حسابداری صنعتی۱
حسابداری صنعتی۱
حسابداري‌ صنعتي‌ ۲
سید محمدرضا طباطبائی حکیم ۱۸۰
۶۷۶۶۹
۹۹۵۷۴
تمرین معلمی۱
تحليل محتواي کتابهاي درسي دوره ي ابتدايي ( ۱ )
محمود چوبداری ۱۸۰
۱۰۰۵۹
۴۰۰۰۱۲.
۹۹۹۳۰
۹۹۹۰۷
کارگاه‌ سيستم‌ عامل ۲
کارگاه سيستم عامل
برنامه‌ سازي‌ سيستم‌
مباني‌ اينترنت‌
مصطفی محمدزاده مقدم ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۶۴۶ استراتژی بازاریابی بین المللی سید علی رضوی ۱۲۰
جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۶۷۰
۹۹۶۷۹
۹۹۶۷۱
۹۹۸۱۲
۹۹۸۸۲
۶۷۳۷۷
۹۹۷۹۴
۹۹۹۴۱
حسابداری میانه۱
حسابداری میانه۲
حسابداری میانه۱
حسابداری میانه۲
حسابداری میانه۱
حسابداری میانه
حسابداری مالی
حسابداری میانه۲
سید محمدرضا طباطبائی حکیم ۱۸۰
ساعت ۹:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۳۸۷
۹۹۳۹۵.
۹۹۶۳۷
فیزیک۲
فیزیک۲
فیزیک الکتریسیته ومغناتیس
امیرحسین بلوریان ۱۸۰
ساعت ۱۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۳۹۳
۶۷۳۳۲
۶۷۷۹۳
۶۷۳۲۵.
عملیات نقشه برداری معدنی
نقشه برداری زیرزمینی
کارگاه نقشه برداری زیرزمینی
نقشه برداری معدنی
مظفرالدین جمالی ۱۸۰
۶۷۴۷۹
۹۹۶۷۲
۶۷۳۷۲
۶۷۴۵۴
۹۹۶۵۹
۶۷۴۴۹
۹۹۹۹۱
۹۹۹۲۱
۱۰۰۳۵.
۱۰۰۳۶.
۱۰۰۳۷.
تجزیه تحلیل وطراحی سیستم
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
تجارت الکترونیک
فنون تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم
كليا ت حقوق
آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي
پول‌ وارزوبانکداري‌
برنامه ريزي توسعه اقتصادي
ماليه عمومي
محسن جلالی مجیدی ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۶۷۵ تئوری های حسابرسی سید محمدرضا طباطبائی حکیم ۱۸۰
۹۹۸۱۴
۶۷۳۶۴
۹۹۶۸۲
۹۹۸۰۰
۹۹۷۹۷
۹۹۸۹۵
۶۷۴۵۳
۹۹۶۵۷
۹۹۶۶۵
۹۹۹۴۳
۶۷۴۵۲
زبان تخصصی۱
زبان تخصصی۲
زبان فنی
زبان تخصصی
زبان خارجی۲
زبان تخصصی
زبان تخصصی۱
زبان تخصصی۲
زبان تخصصی ۳و۴
زبان تخصصی۲
زبان تخصصی۱
محسن جلالی مجیدی ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۹۱۵ کاربرد هيدروليک در خودرو معصومه قاسم زاده ۱۲۰
۶۷۳۴۹
۶۷۳۵۰
۶۷۳۷۳
۶۷۴۱۶
۶۷۴۷۷
۹۹۶۵۸
۹۹۶۷۳
۹۹۸۰۷
۹۹۸۱۶
۹۹۸۱۵
۹۹۸۰۵
۹۹۸۰۴
۹۹۶۵۳
۹۹۹۴۷
۹۹۹۱۰
۹۹۸۹۲
۹۹۹۵۲
۹۹۶۶۸
۹۹۶۶۶
۹۹۶۶۴
مالی۱
مالی۲
مدیریت مالی۲
مدیریت مالی
مدیرت مالی
مدیریت مالی۲
تصمیم گیری در مسائل مالی وسرمایه گذاری
بازارسرمایه وابزار تامین مالی اسلامی
مدیریت سرمایه گذاری
حسابداری ابزار وعقود اسلامی
امور مالی بین المللی
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
مباحث منتخب در مالی
سازمان های پولی ومالی اسلامی وبین المللی
سازمان های پولی و مالی بین المللی
مدیریت مالی از منظر اسلام
مدیریت مالی
سمینار در مسائل مالی
سیاست پولی ومالی
سازمان های پولی ومالی بین المللی
محسن جلالی مجیدی ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۶۷۶ حسابرسی عملیاتی عملکرد برای دیوان محاسبات وبخش عمومی سید محمدرضا طباطبائی حکیم ۱۸۰
ساعت ۱۶:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۳۹۹
۹۹۵۹۵
ارزیابی ذخایر معدنی
بررسي فني و اقتصادي معادن زيرزميني
مظفرالدین جمالی ۱۲۰
۹۹۶۴۴
۲۲۰۰۲۹
۹۹۶۵۴
تحلیل آماری
تحلیل آماری
احتمال وآمار در مدیریت
محسن جلالی مجیدی ۱۲۰
چهارشنبه ۹ آذر ۱۷۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ چهارشنبه ۱۷۰۰/۰۹/۰۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۸۱۳ بهایابی۱ سید محمدرضا طباطبائی حکیم ۱۲۰
کلاسها تا تاریخ ۱۷۰۰/۰۹/۰۹ بارگذاری شده است.