کد استاد
رمز عبور
تصویر
تعویضتلفظ
 
کد تصویر
لیست کلاسهای بارگذاری شده ، دانشگاه آزاداسلامی واحد بیرجند
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۷:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۱۴۰
۴۱۳۹
مباني مديريت
مديريت عمومي
ايمان صفايي ۱۲۰
۳۶۷۱ اصول‌ حسابداري‌ ( ۱ ) محمدرضا غلامزاده ۱۸۰
۱۵۷۰
۱۵۶۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۴۶
مکانيک سيالات و هدروليک
مکانيک سيالات
مکانيک سيالات کاربردي
حسين فراهت ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۸۱ هوش مصنوعي حسنيه ذوالفقاري ۱۸۰
ساعت ۷:۳۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۹۸۱ پرستاري بزرگسالان /سالمندان ۳ محمد حداد ۱۲۰
ساعت ۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۷۵۱ روان شناسي تحولي در آموزش فاطمه خاكشورشانديز ۱۲۰
۴۱۵۴ متون خارجي در علوم ورزشي كاظم چراغ بيرجندي ۱۲۰
۴۵۹۸
۳۷۸۲
سوخت و احتراق
سوخت و احتراق
حميد بهلولي ۱۲۰
۳۹۲۵ روانشناسي فردي و اجتماعي محمدمهدی خزاعی ۱۲۰
۴۴۹۷ مباني‌ برنامه‌ ريزي‌ درسي‌ غلامحسين دانشمند ۱۲۰
۴۷۱۴ آشنایی با قرآن کریم مريم صائب ۱۲۰
۵۱۴۷
۴۵۹۵
آمارتوصيفي
آمارتوصيفي
سيدمهدي عبدالهي ۱۲۰
۴۸۶۳ آلودگي هوا مجيد عصري ۱۲۰
۴۱۶۸ اصول مديريت خدمات پرستاري طاهره فرهاديان ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۹۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۹۸
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۹۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۹۷
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۹۳
۵۶۷۵۱۷۱۸۸۵
الکترونيک صنعتي ۱
الکترونيک صنعتي ۱
الکترونيک صنعتي ۱
الکترونيک صنعتي ۱
الکترونيک صنعتي
الکترونيک صنعتي ۱
فرهاد اسماعيلي ۱۲۰
۳۵۹۹ فيزيولوژي دامپزشکي مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۴۹۰۳ نظريه هاي معاصر شخصيت و روان درماني مريم نصري ۱۲۰
۴۹۰۹ درمانهاي رفتاري/ شناختي/ هيجاني فاطمه شهابي زاده ۱۲۰
۳۸۶۵ نظريه و روش‌هاي طراحي فرید فروزانفر ۱۲۰
۳۸۷۱
۳۸۶۳
سيستم‌هاي ساختماني و روش‌هاي اجرا
روش‌هاي پيشرفته ساخت
رضا ميرزايي ۱۲۰
۴۲۹۹ حقوق بين‌الملل خصوصي ( ۲ ) محمد محسن حميدي ۱۲۰
۴۶۹۶ فارسی پیش دانشگاهی بتول کریم پورفرد ۱۲۰
۴۳۸۸ بيوشيمي رضا زنگويي ۱۲۰
۳۶۴۱ مديريت پايدار علف هاي هرز سيدغلامرضا موسوي ۱۲۰
۹۹۱۱۶ دانش خانواده و جمعیت سید حسین احمدیان ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۷۱
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۶۶
۹۹۴۱۹
تکنولوژي روغن هاي خوارکي
صنايع وتکنولوژي روغن ها وچربيها
صنايع روغن
محمدتقي گلداني ۱۲۰
۹۹۴۲۴ سیستم عامل پیشرفته مهدي خزاعي پور ۱۲۰
۴۲۰۶ حقوق بشر در اسلام - جبرانی مرضیه میابادی ۱۲۰
۳۹۴۰
۳۹۳۹
( بانکداري داخلي ( ۱ - جبراني
مباني ريسک و مديريت بيمه - جبراني
كريم نخعي ۱۲۰
ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۶۷۵۱۷۱۹۱۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۹۷
معماري اديان
معماري اديان
حسنيه هروي ۱۸۰
ساعت ۹:۳۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۷۷۰
۳۷۷۱
تحقيقات بازاريابي
تحقيقات بازاريابي
مهدي محمود زاده ۱۲۰
۴۳۰۷ درک و بيان محيط الهام کریم زاده مطلق ۱۲۰
ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۱۶۶ آناليز عددي پيشرفته بهروز بصيرت ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۸۲
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۸۳
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و برنامه‌سازي سيستم
سیدعبدالحمید اصفهانی ۱۸۰
۴۶۷۳ آسيب‌شناسي اجتماعي ناهيد برادران بزاز ۱۲۰
۳۷۹۲
۴۰۵۶
۵۱۱۵
مديريت کسب و کار و بهره وري
مديريت کسب و کار و بهره وري
مديريت کسب و کار و بهره وري
حميد بهلولي ۱۲۰
۴۵۵۴ تدوين و نگارش متون و گزارش هاي علمي مجيدرضا خزاعي وفا ۱۲۰
۴۵۳۸ مباني واصول برنامه ريزي آموزشي غلامحسين دانشمند ۱۲۰
۴۷۱۵ آشنایی با قرآن کریم مريم صائب ۱۲۰
۴۴۲۷ حقوق جزا بين الملل محمدعلي طاهري بجد ۱۲۰
۴۸۴۱ آمار زيستي سيدمهدي عبدالهي ۱۲۰
۴۸۵۶ مواد زايد جامد شهري و صنعتي مجيد عصري ۱۲۰
۳۸۵۲ فناوري هاي نوين حرارتي و برودتي عليرضا كرماني ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۲۳
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۰۸
۵۱۸۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۰۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۰۵
توليد انرژي الکتريکي
انرژي هاي تجديد پذير
توليد و نيروگاه
توليد انرژي الکتريکي
توليد انرژي الکتريکي
مجيدرضا ناصح ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۴۱
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۳۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۴۰
نرم افزارهاي کابردي در الکترونيک
کاربرد رايانه درالکترونيک
کاربرد رايانه دربرق
فرهاد اسماعيلي ۱۲۰
۳۶۰۰ کالبد شناسي دام مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۴۹۰۷ خانواده درماني مريم نصري ۱۲۰
۴۸۱۹
۱۵۵۸
مصالح ساختماني
مصالح ساختماني وآزمايشگاه
سیدمهدی نصراللهی ۱۲۰
۳۸۵۹ معماري همساز با اقليم رضا ميرزايي ۱۲۰
۴۲۲۶ حقوق اساسي ۳ محمد محسن حميدي ۱۲۰
۴۸۰۸ روانشناسي يادگيري وتفکر قاسم آهي ۱۲۰
۳۸۶۶ روش‌هاي مديريت پروژه ۱ محمد صادقی طبس ۱۲۰
۵۱۲۰ طرح آزمايشات در صنايع غذايي رضا برادران ۱۲۰
۱۴۸۲ اصول مهندسي زلزله و باد حسين بهشتي نژاد ۱۸۰
۴۰۶۱ حسابداري‌ شرکتها ) ۱ ( محمدرضا غلامزاده ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۲۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۲۵
محيط‌ هاي‌ چندرسانه‌ اي‌
محيط‌ هاي‌ چندرسانه‌ اي‌
كاظم نيك فرجام ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۰۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۱
۵۰۳۲
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۲
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۰
محاسبات‌عددي
محاسبات‌عددي
محاسبات‌عددي
محاسبات‌عددي
محاسبات‌عددي
سيد محمدعلي فرزانه ۱۸۰
۴۰۷۴
۴۰۷۳
مديريت‌ مالي‌
مالي ۱
احمد احمدي ۱۸۰
۴۷۶۶ روانشناسي‌ رشد تكتم سادات جعفرطباطبايي ۱۲۰
۳۵۹۵ شناخت وفرآوري موادخوراکي - جبراني نسرين نورس مفرد ۱۲۰
۴۸۱۱
۴۷۹۹
مباحث جديد در آسيب‌شناسي رواني
آسيب شناسي رواني
فاطمه شهابي زاده ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۲۰۲۵ کار راه شغلی محمود مختاری ۱۲۰
۹۹۴۳۳ متون فقه علي چهكندي نژاد ۱۸۰
ساعت ۱۱:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۱۶۷ روش تحقيق محمد عبادي ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۰۸ کارورزي (اينترني) خانواده درماني مريم نصري ۶۰
۴۹۰۲ کليات آسيب شناسي رواني فاطمه شهابي زاده ۶۰
۴۶۱۰ روانشناسي اجتماعي ناهيد برادران بزاز ۱۲۰
۴۵۴۳ متون تخصصي قطب الدين جان نثارمقدم ۱۲۰
۴۵۵۰ آموزش هنر نسرين حجت زاده ۱۲۰
۴۸۵۸ تصفيه فاضلاب مجيد عصري ۱۲۰
۴۷۳۵ مقدمات روش تحقيق محمدحسن غني فر ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۸۰ شيمي آلي محمدتقي گلداني ۱۲۰
۴۸۸۹ اخلاق حرفه اي در روانشناسي باليني سيدعبدالمجيد بحرينيان ۱۲۰
۴۴۸۱ روانشناسي‌ يادگيري‌ سمانه سادات جعفرطباطبايي ۱۲۰
۴۷۴۷ روانشناسي تربيتي (جبراني) تكتم سادات جعفرطباطبايي ۱۲۰
۳۸۶۰ حقوق معماري ارشد احمد حيدري ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۸۶ مباني کامپيوتر و برنامه‌سازي سیدعبدالحمید اصفهانی ۱۸۰
۴۲۰۱ شناخت مواد و مصالح مهدي حسين آبادي ۱۲۰
۳۹۷۱
۳۹۷۲
حسابداري‌ ميانه‌ ۲
حسابداري‌ ميانه‌
محمدرضا غلامزاده ۲۴۰
۴۱۹۴
۱۵۶۷
۴۸۱۴
کاربرد کامپيوتر در معماري
کاربرد کامپيوتر در ساختمان
آشنايي با نرم افزارهاي کاربردي کامپيوتر
انديشه مهدي زاده نوقند ۱۸۰
۴۵۱۸ ادبيات‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ مجيدرضا خزاعي وفا ۱۲۰
۵۱۶۹ بررسي تطبيقي انواع ادبي منصور دادي گيو ۱۲۰
ساعت ۱۲:۴۵ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۸
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۵
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۷
۵۱۴۹
کنترل‌صنعتي
سيستم‌هاي کنترل خطي
سيستم‌هاي کنترل خطي
سيستم‌هاي کنترل خطي
سيستم‌هاي کنترل خطي
هادي چهكندي نژاد ۱۲۰
ساعت ۱۳:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۱۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۱۵
۴۹۲۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۶۸
شبکه‌هاي عصبي
شبکه‌هاي عصبي
شبکه‌هاي عصبي
شبكه هاي عصبي
مجيدرضا ناصح ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۷۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۷۷
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۷۳
روش پژوهش و ارايه
شيوه ارايه نوشتاري وگفتاري
شيوه ارايه مطالب علمي وفني
حسنيه ذوالفقاري ۱۲۰
۴۸۰۶
۴۸۰۰
روش تحقيق در روانشناسي
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
فاطمه شهابي زاده ۲۴۰
ساعت ۱۴:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۸۹۰ ژورنال کلاب ( ۱ ) سيدعبدالمجيد بحرينيان ۶۰
۴۴۷۶ سمينار ابراهيم تقي زاده ۱۲۰
۴۴۶۰ فقه استدلالي ۲ علي چهكندي نژاد ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۷۳ فيزيک پزشکي محمود شاهي ۱۲۰
۱۴۸۹
۱۶۴۹
۱۵۱۳
روسازي راه
روسازي راه
روسازيهاي بتني و آسفالتي
محمد عابديني ۱۲۰
۳۶۲۲ برنامه ريزي پيشرفته در ترويج کشاورزي و منابع طبيعي فرهود گل محمدي ۱۲۰
۳۷۳۶ سمينار در مسايل بازاريابي جلال يوسفي ۱۲۰
۳۹۱۳ مباني كامپيوتر وبرنامه نويسي محمدتقي گلداني ۱۲۰
۴۷۳۸ روشهاي تغيير و اصلاح رفتار تكتم سادات جعفرطباطبايي ۱۲۰
۳۸۵۵ سازه‌هاي نو رضا ميرزايي ۱۲۰
۳۸۶۴ سازه هاي سنتي احمد حيدري ۱۲۰
۳۶۸۹ حقوق اداري حسين موهبتي زهان ۱۲۰
۳۸۸۳ حسابداري بخش عمومي:نظريه ها ،تحولات و پژوهش ها قدرت الله طالب نيا ۱۲۰
۵۱۲۴ محوطه سازي و پروژه عباسعلي صادقي ۱۲۰
۳۸۶۷ روش‌هاي مديريت پروژه ۲ محمد صادقی طبس ۱۲۰
۴۳۸۹ تشريح ۱ اسماء مقدم ۱۲۰
۴۳۲۴ مکانيک محيط پيوسته ۱ عليرضا كرماني ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۲۹
۴۹۳۶
طراحي زبان هاي برنامه سازي
طراحي پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي
كاظم نيك فرجام ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۵۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۵۷
رياضي‌ کاربردي‌
رياضي‌ کاربردي‌
سيد محمدعلي فرزانه ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۶۷
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۶۸
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۶۵
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۶۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۶۳
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۶۳
معادلات‌ ديفرانسيل‌
معادلات‌ ديفرانسيل‌
معادلات‌ ديفرانسيل‌
معادلات‌ ديفرانسيل‌
معادلات ديفرانسل
معادلات‌ ديفرانسيل‌
مجيد ابريشمي مقدم ۱۸۰
۳۶۷۶ رياضيات‌ پايه‌ زهرا قاسم پور ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۰۰ سيستم هاي عامل مهدي خزاعي پور ۱۸۰
۱۶۳۷
۱۵۰۰
تحليل سازه ها
تحليل سازه‌ها ۲
محسن اميني ۱۸۰
۴۷۸۱ اصول اپيدميولوژي مجيد عصري ۱۲۰
۴۷۹۳ مديريت بهداشت محيط براي مبارزه با ناقلين محمدرضا نبويان ۱۲۰
۴۷۲۹ آشنايي با اصول ژنتيک - جبراني رضا برادران ۱۲۰
۴۱۹۷ کارگاه مصالح و ساخت پيمان پيرعطا ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۲۰۴۷ آشنايي باقرآن كريم مريم صائب ۱۲۰
۴۳۱۶ حقوق ماليه عمومي - جبرانی مرضیه میابادی ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۰۹۴ سيستم هاي تصميم يار حسنيه ذوالفقاري ۱۸۰
۱۶۳۰۳۰۹۰۵۶۴۸۶ طراحي لرزه‌اي سازه‌ها علی زحمتکش ۱۸۰
۴۲۱۲
۴۳۰۰
ساختمان ۲
عناصر و جزييات ساختماني ۲
هاشم جهانگير ۱۸۰
۵۶۷۵۱۷۲۰۶۸ نرم افزارهاي توسعه موبايل صادق زينلي ۱۲۰
ساعت ۱۵:۳۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۶۸۵ مباني برنامه ريزي پيشرفته و عدالت علي فرخنده ۱۸۰
۴۲۸۱
۴۲۸۲
حقوق جزاي اختصاصي ۲ جرايم عليه مصالح عمومي کشور
حقوق جزاي اختصاصي ۳
محمديوسف ناصري فورگ ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۶۲۶ آماراجتماعي رضا برادران ۱۲۰
۳۸۴۸
۴۶۶۵
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع و پروژه
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع ۱
حميد بهلولي ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۸۶۰
۳۷۷۹
مسايل جاري مديريت اجرايي واحدهاي توليدي ، خدماتي و طرح هاي عمراني ( سمپوزيوم )
بازاريابي صنعتي و خدمات
حسين حكيم پور ۱۲۰
۴۴۸۹ روانشناسي زبان ( با تاکيد بر آموزش زبان فارسي ) منصور دادي گيو ۱۲۰
۴۰۹۰ سازمانهاي پولي و مالي محمدحسين رخشاني ۱۲۰
۴۷۳۲ بازپروري شغلي وحرفه اي فرامرز روانجو ۱۲۰
۱۴۸۶
۱۶۳۹
۱۴۸۷
راهسازي
راهسازي
راه‌سازي و روسازي
محمد عابديني ۱۲۰
۴۸۵۱ مکانيک سيالات مجيد عصري ۱۲۰
۳۶۲۰ تغيير فناوري در کشاورزي پايدار و منابع طبيعي فرهود گل محمدي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۲۶ بهره‌برداري از سيستم‌هاي قدرت مجيدرضا ناصح ۱۲۰
۳۸۸۲ تيوري پيشرفته در حسابداري مالي حبيب الله نخعي ۱۲۰
۴۴۷۰ داوري بين المللي رضا نخعي ۱۲۰
۴۷۴۰ تعليم وتربيت اسلامي حميدرضا وردي ۱۲۰
۵۰۹۶ VHDL فرهاد اسماعيلي ۱۲۰
۳۵۹۸ اصول پرورش گاو مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۴۷۶۴ پسيکوفيزيولوژي و نوروپسيکولوژي عليرضا اميراباديزاده ۱۲۰
۴۰۹۲
۴۰۹۱
مباني کارآفريني و اشتغال زايي ورزشي
كارآفريني
محمداسماعیل افضل پور ۱۲۰
۴۰۸۶ روش تحقيق پيشرفته احمد احمدي ۱۲۰
۴۸۰۴ فنون مصاحبه تشخيصي سيدعبدالمجيد بحرينيان ۱۲۰
۱۵۷۳
۱۵۲۶
تکنولوژي و بازرسي جوش و کارگاه
تکنولوژي و بازرسي جوش و کارگاه
سیدمهدی نصراللهی ۱۲۰
۳۷۵۵ اقتصاد بخش دولتي مهدي فاطمي ۱۲۰
۴۲۳۵ حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي محمد محسن حميدي ۱۲۰
۴۶۱۲
۴۶۱۳
تحليل‌آماري و‌کاربردنرم‌افزارهاي‌آماري‌درورزش
تحليل‌آماري و‌کاربردنرم‌افزارهاي‌آماري‌درورزش
جليل جراحي ۱۲۰
۳۷۴۸ ارزشيابي اثربخشي آموزش منيره صالح نيا ۱۲۰
۴۹۱۶
۴۷۷۲
انگيزش و هيجان
انگيزش و هيجان پيشرفته
فاطمه خاكشورشانديز ۱۲۰
۴۲۳۶ حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي يداله دهقان ۱۲۰
۴۴۶۸
۵۰۲۷
روش تحقيق
روش تحقيق
موسی شهودی ۱۲۰
۳۸۸۴ توسعه عقايد و افکار حسابداري قدرت الله طالب نيا ۱۲۰
۴۱۹۲ مقدمه علم حقوق سيدهادي موسوي ۱۲۰
۴۲۱۴ حقوق مدني ۲ اموال و مالکيت محمدرضا اعراب شیبانی ۱۲۰
۴۸۷۰ راديولوژي سونولوژي و الکترولوژي در مامايي و زنان سيدداريوش زرين قلم ۱۲۰
۴۵۲۴ اصول تغذيه مادر و کودک فرزانه كريمي ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۸۶۸ روانشناسي اعتياد حسن رضائی ۱۲۰
۳۸۷۲ قوانين و مقررات پيمان محمد صادقی طبس ۱۲۰
۴۳۹۰ سلول‌شناسي و بافت‌شناسي اسماء مقدم ۱۲۰
۴۰۴۸ اصول‌ حسابداري‌ ( ۱ ) محمدرضا غلامزاده ۲۴۰
۴۷۵۴ روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته محمدحسن غني فر ۲۴۰
۳۸۷۵ طرح معماري ارشد ( ۱ ) فرید فروزانفر ۲۴۰
۴۵۰۶
۴۵۰۱
روش‌ تدريس‌ و بررسي‌ کتب‌ ديني‌ دوره ابتدايي
روش‌ تدريس‌ تعليمات‌ ديني‌
محمد بلالي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۵۶ روش‌هاي نوين آزمايشگاه ي نرگس رحيمي ۱۲۰
۳۹۱۴ روانشناسي کودک و نوجوان فاطمه حسيني شواكند ۱۲۰
۴۳۰۱
۴۲۷۶
پيشگيري از جرم
جرم‌شناسي
بهزاد جهاني ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۲۰۴۸ آشنايي باقرآن كريم مريم صائب ۱۲۰
۹۹۱۰۲ انديشه اسلامي۱(مبداومعاد) مجید غفاری ۱۲۰
۹۹۳۰۱ تنظيم شرايط زمين رضا ميرزايي ۱۲۰
۴۲۶۹
۴۲۶۸
۹۹۱۹۳
حقوق جزاي اختصاصي ۲
حقوق جزاي اختصاصي ۱ جرايم عليه اموال و مالکيت
حقوق جزاي اختصاصي ۲
سيدحسن هاشمي ۱۲۰
۴۷۹۸ روان شناسي شخصيت قاسم آهي ۲۴۰
ساعت ۱۶:۳۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۶۷۵۱۷۲۱۰۷ موضوعات انتخابي دراقتصاداسلام حسن غوث ۱۸۰
ساعت ۱۷:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۱۶۵ آناليزحقيقي سيد محمدعلي فرزانه ۱۸۰
۴۶۵۸
۴۶۵۹
يادگيري سازماني ومديريت دانش در ورزش
مديريت نشان ( برند ) و بليط فروشي در سازمان هاي ورزشي
كاظم چراغ بيرجندي ۱۲۰
۴۳۲۹ مباحث منتخب عليرضا كرماني ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۵۵
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۵۳
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۶۲
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۶۱
رياضيات مهندسي
رياضي‌ مهندسي‌
رياضي‌ مهندسي‌
رياضيات مهندسي
مجيد ابريشمي مقدم ۱۸۰
۳۶۶۳ مديريت منابع انساني محمد محمدي ۱۸۰
۴۹۲۲
۴۹۲۱
۴۹۲۳
الگوريتم هاي تصادفي
رايانش تکاملي
مباحث‌ ويژه‌
مهدي خزاعي پور ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۵۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۴۸
ط‌راحي‌ صفحات‌ وب‌
مهندسي‌ اينترنت‌
صادق زينلي ۱۸۰
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۵۱۲۳
تحليل سازه‌‌ها ۱
مکانيک ساختمان
تحليل مقدماتي سازه‌ها
محسن اميني ۱۸۰
۱۵۳۳
۳۰۷۷
۱۶۵۲
۱۵۳۴
نقشه‌برداري ۱ و عمليات
نقشه‌برداري ۱ و عمليات
نقشه برداري وعمليات
نقشه‌ برداري‌ ساختمان‌
ابراهیم میرزایی ۱۸۰
۳۶۷۵ مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ حسين موهبتي زهان ۱۸۰
۳۷۰۵ مديريت سازمانهاي محلي وشهرداريها عادله دقتي ۱۸۰
۴۷۷۷ مديريت توليد جلال يوسفي ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۷۶ حقوق ورزشي ايمان صفايي ۱۲۰
۳۸۷۶ طرح معماري ارشد ۲ - جبرانی حسنيه هروي ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۰۰ آمار پيشرفته در روانشناسي باليني جليل جراحي ۱۲۰
۴۷۳۴ بازپروري حرکتي فرامرز روانجو ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۸۶۷ روانشناسي اعتياد حسن رضائی ۱۲۰
۴۴۶۷ روانشناسي‌ رشد مجتبی احمدی ۱۲۰
۴۹۱۱ مداخلات ديني/ معنوي مريم نصري ۶۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۹۲ ايمني در برق علي الياسي ۶۰
۴۵۴۱ روانشناسي وآموزش کودکان بانيازهاي ويژه ناهيد برادران بزاز ۱۲۰
۱۴۵۱
۱۲۸۱
سيمنار وروش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
حسين بهشتي نژاد ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۸۹۱ فقه استدلالي ۱ علي چهكندي نژاد ۱۲۰
۴۶۷۴ توانبخشي کودکان با نيازهاي ويژه نسرين حجت زاده ۱۲۰
۴۸۴۴ هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني مهدي حسين آبادي ۱۲۰
۴۵۲۱ روش تدريس فارسي دوره ابتدايي مجيدرضا خزاعي وفا ۱۲۰
۴۷۷۴ حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي محمدحسين رخشاني ۱۲۰
۳۶۲۵ مديريت درترويج وآموزش کشاورزي كوروش روستا ۱۲۰
۴۱۸۹ بيوشيمي رضا زنگويي ۱۲۰
۴۷۱۸ آشنایی با قرآن کریم مريم صائب ۱۲۰
۳۶۲۳ نظام نوآوري کشاورزي فرهود گل محمدي ۱۲۰
۴۹۲۸ روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته مجيدرضا ناصح ۱۲۰
۳۸۸۶ اخلاق و مسوليت اجتماعي حبيب الله نخعي ۱۲۰
۴۲۷۰ آيين دادرسي مدني ۳ رضا نخعي ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۱۴ نظريات تربيتي و مکاتب فلسفي حميدرضا وردي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۵۱ روش تحقيق عطاءاله اژدري ۱۲۰
۳۶۰۶ بيماريهاي مشترک بين انسان ودام مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۴۵۹۶ فيزيولوژي اعصاب و غدد عليرضا اميراباديزاده ۱۲۰
۴۱۳۶ فيزيولوژي ورزشي محمداسماعیل افضل پور ۱۲۰
۴۰۹۳ بررسي موارد خاص در مديريت مالي احمد احمدي ۱۲۰
۴۶۱۴
۴۶۱۵
اصول و مباني مديريت
اصول و مباني مديريت
كاظم چراغ بيرجندي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۸۳ نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها حسنيه ذوالفقاري ۱۲۰
۵۱۶۸ زبان‌تخصصي شیما حسینی ۱۲۰
۴۴۱۶ تاريخ تحليلي صدر اسلام‌ محمد جواد زنجانی طبسی ۱۲۰
۱۵۳۰ خرابيها و دوام بتن علی زحمتکش ۱۲۰
۴۲۸۳ حقوق بين‌الملل خصوصي ( ۱ ) محمد محسن حميدي ۱۲۰
۳۸۶۱
۳۸۷۷
حكمت هنراسلامي
حكمت هنراسلامي
احمد حيدري ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۷۴ فيزيولوژي محمود توكلي ۱۲۰
۳۷۴۹ مديريت بهبود عملکرد منيره صالح نيا ۱۲۰
۴۶۳۲
۴۶۳۳
سمينار در بازاريابي ورزشي
سمينار در مديريت استراتژيک ورزش
ايمان صفايي ۱۲۰
۴۲۳۷ آيين دادرسي مدني ۲ عباس داريوش ۱۲۰
۴۲۰۹ ساختمان ( ۱ ) هاشم جهانگير ۱۲۰
۴۱۹۵ حقوق تجارت ۱ تجار و اعمال تجاري سيدهادي موسوي ۱۲۰
۴۵۲۹ فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي ۱ محمد جلالی ۱۲۰
۴۳۰۲
۴۳۰۳
پزشکي قانوني
پزشکي قانوني
فاطمه دادرس ۱۲۰
۳۸۶۹ مديريت و مهندسي ارزش محمد صادقی طبس ۱۲۰
۳۶۸۰ مديريت رفتار سازماني حميد رضايي فر ۱۸۰
۱۵۶۸ ديناميک حميد بهلولي ۱۸۰
۳۸۲۱
۳۸۲۲
۳۸۲۳
۳۸۲۴
رياضيات وکاربرد آن در مديريت
رياضيات وکابردآن در مديريت ( ۱ )
رياضي کاربردي ۱
رياضي‌ عمومي‌ ۱
زهرا قاسم پور ۱۸۰
۴۵۴۹ آشنايي با کتابخانه و مهارت هاي سواد اطلاعاتي منصور دادي گيو ۱۲۰
۴۱۶۵ مراقبت جامع پرستاري در بخش هاي ويژه محبوبه يزدانی ۱۲۰
۵۱۱۳ طراحي معماري ۱ الهام کریم زاده مطلق ۱۸۰
۹۹۱۹۱ روانشناسي رشد(جبراني) فاطمه خاكشورشانديز ۱۲۰
۹۹۳۰۳ نظريه هاي مكان يابي رضا ميرزايي ۱۲۰
۹۹۱۲۳ ماليه عمومي مهدي فاطمي ۱۲۰
ساعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۸۰۹ اقتصاد توليد کشاورزي عالیه حسینی ۱۸۰
ساعت ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۱۲ کارورزي (اينترني) مداخلات ديني/ معنوي مريم نصري ۶۰
ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۷۵۳
۳۷۳۸
۳۷۹۴
۳۸۰۷
زبان تخصصي پيشرفته - جبراني
زبان تخصصي - جبراني
زبان تخصصي پيشرفته - جبراني
زبان‌تخصصي‌ - جبراني
حسين حكيم پور ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۵۴۴ مقدمات روش هاي تحقيق کمي و کيفي زهرا كياني نژاد ۱۲۰
۴۴۶۶ حقوق دريايي ابراهيم تقي زاده ۱۲۰
۴۱۴۶ کاربرد کامپيوتر در مديريت ۲ محمدتقي گلداني ۱۲۰
۴۸۳۰ انگيزش وهيجان(جبراني) فاطمه حسيني شواكند ۱۲۰
۵۰۵۳ روان شناسي کودکان استثنايي ناهيد برادران بزاز ۱۲۰
۱۴۵۳ اجزاء ساختمان مظفرالدين جمالي ۱۲۰
۳۹۳۴
۳۹۳۵
مديريت رفتار سازماني
رفتار سازماني
حميد رضايي فر ۱۲۰
۳۶۲۷ روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته كوروش روستا ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۴۸
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۵۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۴۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۵۱
۴۰۲۱
۳۵۹۳
۳۵۹۲
۵۶۷۵۱۷۱۸۶۲
۵۱۵۰
فيزيک ۲ -الکتريسيته‌ومغناطيس
فيزيک‌ الکتريسيته‌ و مغناط‌يس‌
فيزيک الکتريسته و مغناطيس
فيزيک‌ الکتريسيته‌ و مغناط‌يس‌
فيزيک ۲
فيزيک الکترسيته و مغناطيس
فيزيک ۲
فيزيک عمومي ۲
فيزيک عمومي ۲
محمود شاهي ۱۲۰
۳۶۲۴ جامعه شناسي کشاورزي ومحيط زيست فرهود گل محمدي ۱۲۰
۴۵۷۷ متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي رضا نخعي ۱۲۰
۳۹۸۲ امور مالي‌ بين‌ المللي‌ علی ارغوانی ۱۲۰
۴۰۸۸ بررسي موارد خاص در حسابداري احمد احمدي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۳۵
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۳۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۳۳
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۳۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۵۶
تحليل مدارهاي الکترونيکي
تحليل مدارهاي الکترونيکي
الکترونيک ۱
الکترونيک عمومي
الکترونيک ۱
سياوش اسحقي ۱۲۰
۴۳۶۴ انقلاب اسلامي ايران محمد جواد زنجانی طبسی ۱۲۰
۴۴۱۴
۴۴۳۳
جرم‌شناسي
جرم‌شناسي
عليرضا عزيزي ۱۲۰
۴۶۰۴ مباحث اساسي در روانشناسي ۲ مجتبی احمدی ۱۲۰
۴۱۶۶ پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غيرمترقبه راضيه برزگران ۱۲۰
۴۶۳۹
۴۷۷۵
متون روانشناسي به انگليسي ۱
متون روانشناسي به زبانهاي خارجي
قطب الدين جان نثارمقدم ۱۲۰
۳۶۱۲ مامايي دامپزشکي مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۳۲ روش‌هاي آماري و تحقيق در عمليات در مديريت جليل جراحي ۱۲۰
پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۷:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۳۰۳۰۹۰۵۶۴۸۴ ديناميک سازه حسين بهشتي نژاد ۱۸۰
۴۷۷۹ تکنولوژي و مواد روسازي محمد عابديني ۱۸۰
۴۰۸۵ تيوري حسابداري ۱ محمدرضا غلامزاده ۱۸۰
۱۵۱۱ سازه هاي بتن آرمه ‌ ( ۲ ) سیدمهدی نصراللهی ۱۸۰
۱۵۰۸
۱۶۴۶
۱۵۰۹
سازه‌هاي فولادي ۱
سازه هاي فولادي
ساختمان‌هاي فولادي
محسن اميني ۱۸۰
۳۷۲۷ سازمان پولي و مالي بين المللي علی ارغوانی ۱۸۰
۵۶۷۵۱۷۲۰۴۱ حسابداري بخش عمومي كريم نخعي ۱۸۰
ساعت ۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۹۸۴
۳۹۸۶
حسابداري‌ پيشرفته‌ ( ۱ )
حسابداري‌ پيشرفته‌ ( ۱ )
احمد احمدي ۱۸۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۳۷
۵۱۴۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۳۸
کارگاه‌شبکه‌هاي‌محلي‌کامپيوتري‌
آزمايشگاه شبکه ‌هاي‌ کامپيوتري‌
آزمايشگاه شبکه ‌هاي‌ کامپيوتري‌
صادق زينلي ۶۰
۴۴۴۵ مسيوليت مدني ابراهيم تقي زاده ۱۲۰
۴۴۶۹ اصول وفلسفه آموزش پرورش غلامحسين دانشمند ۱۲۰
۳۹۵۳
۳۹۵۵
زبان تخصصي ۲
زبان‌ تخصصي‌ ۲
محمدحسين رخشاني ۱۲۰
۴۵۹۳ روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان فرامرز روانجو ۱۲۰
۴۸۵۳ انرژي هاي نو، کاربرد و توسعه مجيد عصري ۱۲۰
۴۲۷۱ آيين دادرسي کيفري ( ۱ ) محمديوسف ناصري فورگ ۱۲۰
۴۷۶۱ بررسي تفضيلي نظريه ها و مکاتب شخصيت حميدرضا وردي ۱۲۰
۴۰۰۷ مباني بيوشيمي محمدتقي گلداني ۱۲۰
۴۶۰۸ روانشناسي فيزيولوژيک عليرضا اميراباديزاده ۱۲۰
۳۸۵۶ سير انديشه‌هاي معماري حسنيه هروي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۷
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۸
تحليل سيستم هاي انرژي الکتريکي ۲
بررسي سيستم هاي قدرت ۲
تحليل سيتمهاي انرژي الکتريکي ۲
علي الياسي ۱۲۰
۳۷۴۲ برنامه‌ريزي آموزش ضمن خدمت منيره صالح نيا ۱۲۰
۳۹۵۲
۵۱۳۷
۵۰۱۹
۴۸۰۵
شنا ( ۳ )
شنا ۱
شنا
شنا ۱
راضيه تابع ۱۲۰
۴۹۱۳ روان درماني پويشي - ضميري اخلاقي ۱۸۰
۳۹۰۷ تشريح اسماء مقدم ۱۲۰
۴۹۲۵ تصوير پردازي رقمي حمیدرضا غفاری ۱۸۰
۴۸۸۸ مباني تحولي نابهنجاريهاي رواني مريم نصري ۲۴۰
۴۸۹۲ اصول روان درماني پويشي سيدعبدالمجيد بحرينيان ۲۴۰
۴۷۵۶ روانشناسي‌تربيتي‌ تكتم سادات جعفرطباطبايي ۲۴۰
۵۱۴۶ مطالعات تطبيقي هنر ( ۲ ) احمد حيدري ۱۲۰
۴۹۰۴ درمانهاي دارويي و فيزيکي در اختلال هاي رواني جلیل رضا مودی ۱۲۰
۳۵۹۷ بيوشيمي مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۱۵۷۱
۵۱۰۴
تاسيات مکانيکي و برقي
تاسيسات مکانيکي و الکتريکي
حميد بهلولي ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۲۰۱۳ الگوريتم هاي پيشرفته مرتضی نوفرستی ۱۸۰
۵۶۷۵۱۷۲۰۲۸ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ابراهيم رمضاني ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۶۵
۹۹۴۲۱
صنايع غلات - جبراني
تکنولوژي فراورده هاي غلات - جبراني
نسرين نورس مفرد ۱۲۰
ساعت ۹:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۶۲۶
۴۶۲۷
زبان خارجه تخصصي
زبان‌تخصصي‌
كاظم چراغ بيرجندي ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۸۵۸ نظارت وارزشيابي درسازمانهاي ورزشي ايمان صفايي ۱۲۰
۴۴۸۰ حقوق اداري پيشرفته محمد محمدي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۴۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۴۲
مباحث ويژه ۱
مباحث‌ ويژه‌
صادق زينلي ۱۸۰
ساعت ۹:۳۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۶۷۵۱۷۲۰۹۶ مقدمات طراحي معماري۱ الهام کریم زاده مطلق ۱۸۰
ساعت ۱۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۶۲۰
۴۶۲۲
مديريت رفتار سازماني
مديريت رفتار سازماني
كاظم چراغ بيرجندي ۱۲۰
۴۶۵۶ مديريت مالي و اداري در ورزش ايمان صفايي ۱۲۰
۴۳۲۲
۵۱۱۴
شکل دادن فلزات
اصول شکل دادن فلزات
حميد بهلولي ۱۲۰
۴۴۵۲
۴۴۶۱
۵۶۷۵۱۷۱۸۷۹
حقوق مدني
حقوق مدني ( ۱ )
حقوق مدني پيشرفته ۱
ابراهيم تقي زاده ۱۲۰
۴۴۷۳ آموزش وپرورش تطبيقي غلامحسين دانشمند ۱۲۰
۴۰۴۳
۴۰۴۴
سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار
مديريت سرمايه گذاري
محمدحسين رخشاني ۱۲۰
۴۶۰۱ فلسفه علم روانشناسي فرامرز روانجو ۱۲۰
۴۷۸۹ کليات پسماند مجيد عصري ۱۲۰
۴۷۴۵ کاربرد روانشناسي اجتماعي در تعليم وتربيت محمدحسن غني فر ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۳۶ هيدروليک و پنوماتيک عليرضا كرماني ۱۲۰
۴۷۶۳ علم النفس و مقايسه آن با روانشناسي جديد حميدرضا وردي ۱۲۰
۴۰۰۸ کاربرد رايانه در تربيت بدني محمدتقي گلداني ۱۲۰
۳۶۱۰ همه گيرشناسي ( اصول اپيدميولوژي ) مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۴۶۱۹ احساس و ادراک عليرضا اميراباديزاده ۱۲۰
۳۸۶۲
۵۱۲۶
روش تحقيق در معماري
کارگاه روش تحقيق
مجيد علي آبادي ۱۲۰
۱۵۰۶
۱۶۴۴
۱۵۰۷
سازه هاي بتن آرمه ۱
سازه هاي بتن آرمه
ساختمان‌هاي بتن‌آرمه
محسن اميني ۱۲۰
۴۹۱۴ ارزيابي باليني (۲) قاسم آهي ۱۲۰
۳۷۴۱ ارزشيابي آموزشي منيره صالح نيا ۱۲۰
۴۶۰۰ بارداري و زايمان ۳ - بارداري و زايمان غيرطبيعي مهین اسماعیلی درمیان ۱۲۰
۵۱۹۱ روانشناسي پزشكي و نوروپسيكولوژي فاطمه خاكشورشانديز ۱۲۰
۳۹۹۲
۳۹۹۴
۳۹۹۱
شنا ۲
شنا ۲
شنا ۴
راضيه تابع ۱۲۰
۴۱۶۷ پرستاري بيماريهاي کودکان طيبه خزاعي ۱۲۰
۴۸۷۲ بهينه سازي حسين بهشتي نژاد ۱۸۰
۱۶۳۰۳۰۹۰۵۶۴۸۷ مهندسي راه آهن پيشرفته محمد عابديني ۱۸۰
۳۹۳۶ اصول مديريت مالي ( ۲ ) احمد احمدي ۲۴۰
۳۷۳۱ بازاريابي بين اللمللي علی ارغوانی ۱۸۰
۳۸۷۶ طرح معماري ارشد ۲ حسنيه هروي ۱۲۰
۳۸۷۵ طرح معماري ارشد ( ۱ ) فرید فروزانفر ۱۲۰
۴۷۰۳ تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي مريم صائب ۱۲۰
۳۹۶۵
۳۹۶۷
کاربرد نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در حسابداري
نرم افزارهاي کاربرد در حسابداري
محمدرضا غلامزاده ۱۲۰
۳۵۹۵
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۷۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۶۴
۳۶۵۲
۹۹۴۲۰
شناخت وفرآوري موادخوراکي - جبراني
اصول نگهداري مواد غذايي - جبراني
اصول و روشها و نگهداري مواد غذايي - جبراني
اصول تبديل ونگهداري محصولات زراعي - جبراني
اصول نگهداري مواد غذايي - جبراني
نسرين نورس مفرد ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۰۱
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۰۰
۱۵۸۰
۹۹۴۰۰
تاسيسات الکتريکي
تاسيسات الکتريکي و پروژه
نحوه اجراي تاسيسات برقي ساختمان
مباني برق والكترونيك وكارگاه
سياوش اسحقي ۱۲۰
۴۷۳۹ روانشناسي شخصيت پيشرفته - جبراني سمانه سادات جعفرطباطبايي ۱۲۰
ساعت ۱۱:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۶۳۱
۴۶۳۰
برنامه ريزي استراتژيک
برنامه ريزي استراتژيک در بازاريابي ورزشي
كاظم چراغ بيرجندي ۱۲۰
۴۶۱۷
۴۶۱۸
نظريه‌هاي سازمان و مديريت
نظريه‌هاي سازمان و مديريت
ايمان صفايي ۱۲۰
۳۶۸۶
۳۶۶۷
روش تحقيق درمديريت
روش تحقيق در مديريت اسلامي
محمد محمدي ۱۸۰
۴۹۲۴ بينايي کامپيوتر حمیدرضا غفاری ۱۸۰
ساعت ۱۲:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۲۲
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۱۷
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۲۱
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۲۳
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۱۸
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۶۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۷۲
سيستم هاي کنترل مدرن
کنترل کننده‌هاي صنعتي
اصول کنترل مدرن
کنترل فرآيند پيشرفته
کنترل‌صنعتي
اصول کنترل مدرن
اصول کنترل مدرن
سيستم هاي کنترل مدرن
هادي چهكندي نژاد ۹۰
۳۹۷۰ تهيه وکاربرد مواد آموزشي در تربيت بدني محبوبه اعتصامي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۳۵ مکانيک‌کاربردي حميد بهلولي ۱۲۰
۴۵۰۷ طراحي، توليد و کاربرد مواد آموزشي غلامحسين دانشمند ۱۲۰
۴۶۴۲ آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث ۱ فرامرز روانجو ۱۲۰
۴۸۶۵ مديريت کيفيت آب مجيد عصري ۱۲۰
۵۰۵۹ روشهاي تحقيق پيشرفته محمدحسن غني فر ۱۲۰
۴۹۰۵ اخلاق حرفه اي در روانشناسي باليني سيدعبدالمجيد بحرينيان ۱۲۰
۴۷۳۹ روانشناسي شخصيت پيشرفته سمانه سادات جعفرطباطبايي ۱۲۰
۴۷۶۹ هوش و استعداد و سنجش آن قاسم آهي ۱۲۰
۴۰۱۰ اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اطاق عمل و زايمان ( نظري - عملي ) مهین اسماعیلی درمیان ۱۲۰
۴۵۸۳ تعارض قوانين در اسناد، قراردادها و احوال شخصيه سیدمهدی اصغری ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۲۳
۴۷۵۰
روانشناسي‌تربيتي‌
مباحث جديد در روان شناسي تربيتي
تكتم سادات جعفرطباطبايي ۱۸۰
۳۶۷۴
۳۸۲۷
اصول‌ حسابداري‌ ( ۲ )
اصول حسابداري ۲
محمدرضا غلامزاده ۲۴۰
۴۷۵۵ انسان شناسي دراسلام حميدرضا وردي ۲۴۰
۴۸۹۱ نوروسايکولوژي باليني (عصب روانشناسي) - ضميري اخلاقي ۱۸۰
۴۶۳۷
۴۶۳۶
سمينار در مديرت استراتژيک ورزش
سمينار در بازاريابي ورزشي
كاظم چراغ بيرجندي ۱۲۰
۴۶۲۸
۴۶۲۹
روش‌تحقيق‌درمديريت‌ورزشي
روش‌تحقيق‌درمديريت‌ورزشي
ايمان صفايي ۱۲۰
۳۶۰۸ اصول کالبدگشايي و نمونه‌برداري مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۰۶
آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران
آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران
منصور دادي گيو ۱۲۰
۵۰۱۲ انگيزش و هيجان فاطمه حسيني شواكند ۱۲۰
ساعت ۱۳:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۴۱۱
۴۴۴۹
۴۳۹۲
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
ابراهيم تقي زاده ۶۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۸۸
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۸۷
آزمايشگاه تحليل سيستم‌هاي قدرت
آزمايشگاه بررسي سيستم‌هاي قدرت
مجيدرضا ناصح ۱۲۰
۳۹۰۴
۳۹۰۵
متون مالي ( ۱ )
( زبان تخصصي بانکداري ( ۱
محمدحسين رخشاني ۱۲۰
۴۴۴۱ سمينار محمديوسف ناصري فورگ ۱۲۰
۳۸۸۰ چارچوب و مفاهيم گزارشگري مالي كريم نخعي ۱۲۰
ساعت ۱۳:۳۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۳۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۳۱
۵۶۷۵۱۷۱۸۸۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۸۰
کنترل مقاوم
مباحث‌ ويژه‌
مباحث ويژه ۲
مباحث ويژه در مهندسي پزشکي
هادي چهكندي نژاد ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۰۶ ژورنال کلاب ( ۱ ) سيدعبدالمجيد بحرينيان ۶۰
۴۳۲۵ طراحي و ساخت پيشرفته به کمک کامپيوتر حميد بهلولي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۱۳ نماد و نشانه شناسي هنر مجيدرضا خزاعي وفا ۱۲۰
۴۸۶۴ زبان تخصصي بهداشت محيط مجيد عصري ۱۲۰
۳۶۱۵ روش هاي مشارکتي براي برنامه ريزي فرهود گل محمدي ۱۲۰
۴۶۵۷ روانشناسي اجتماعي کاربردي فاطمه حسيني شواكند ۱۲۰
۴۵۸۱ سمينار ( کارگاه آموزشي ) عليرضا عزيزي ۱۲۰
۴۷۲۶ مباني نظري وکاربرد آزمون هاي رواني ( ۱ ) قاسم آهي ۱۲۰
۴۴۶۳ حقوق بين الملل خصوصي ( تعارض قوانين ) سیدمهدی اصغری ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۶۲ مباني داده کاوي صادق زينلي ۱۸۰
۱۴۷۹
۱۵۴۷
اصول مهندسي آب و فاضلاب
مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
سیدحمید شهابی فر ۱۸۰
۳۸۳۴
۳۸۳۷
۳۸۳۸
اقتصادخرد
اقتصادخرد
اقتصاد ( ۱ ) ( خرد )
فاطمه زهرا يزدان پناه ۱۸۰
۳۷۲۱ حقوق بازرگاني بين الملل منيره صالح نيا ۱۸۰
۳۶۸۴ تصميم گيري وتعين خط مشي دولتي سيما كاظمي ۱۸۰
۳۷۱۱ تصميم گيري وتعين خط مشي دولتي عادله دقتي ۱۸۰
۵۶۷۵۱۷۱۸۸۱ حقوق مدني پيشرفته ۲ ابراهيم تقي زاده ۱۲۰
۳۷۵۲ مديريت تحول سازماني حميد رضايي فر ۱۲۰
۴۷۱۱ تحول زبان فارسي مريم صائب ۱۲۰
۴۰۱۱
۱۵۸۲
۴۸۳۹
۱۵۸۱
۳۴۸۷
۴۷۷۸
۵۰۹۹
مقاومت مصالح ۱
مقاومت مصالح ۱
مقاومت مصالح
مقاومت مصالح ۱
مقاومت مصالح
استاتيك و مقاومت مصالح
مقاومت‌ مصالح‌ وسازه‌ هاي‌ فلزي‌
حسين فراهت ۱۸۰
۳۶۰۱
۵۶۷۵۱۷۱۸۶۴
۵۰۵۸
خون‌شناسي ( هماتولوژي ) ‏
خون‌شناسي ( هماتولوژي ) ‏
خون‌شناسي ( هماتولوژي ) ‏
مصطفي رجب زاده ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۷۵۷ روان شناسي تحولي در آموزش فاطمه خاكشورشانديز ۱۲۰
۵۱۳۸ ريزپردازنده و زبان اسمبلي سياوش اسحقي ۱۸۰
۳۹۵۸
۳۹۶۱
مالي ۲
مديريت‌ مالي‌ ۲
محمدحسين رخشاني ۱۸۰
ساعت ۱۶:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۴۲۰ حقوق کيفري اختصاصي ۱ محمدعلي طاهري بجد ۱۲۰
۴۸۶۸ کاربرد بيوتکنولوژي در بهداشت محيط مجيد عصري ۶۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۰۷ زبان تخصصي قطب الدين جان نثارمقدم ۱۲۰
۵۱۶۰ مباني نظري و نظريه هاي ادبيات تطبيقي مجيدرضا خزاعي وفا ۱۲۰
۳۶۱۳ روش تحقيق پيشرفته در ترويج و آموزش کشاورزي پايدار كوروش روستا ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۰۵ آراي متفکران در باب هنر ۲ مريم صائب ۱۲۰
۳۶۲۸ زبان تخصصي پيشرفته فرهود گل محمدي ۱۲۰
۴۲۴۰
۴۲۳۸
متون حقوقي ۱ به زبان خارجي
متون حقوقي ( ۱ ) حقوق خصوصي
رضا نخعي ۱۲۰
۴۶۴۴ متون روانشناسي به انگليسي ( ۲ ) مصطفي كميلي ۱۲۰
۳۶۱۱ بيماري‌هاي دروني دام مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۴۸۱۲ پسيکوفيريولوژي و نوروپسيکولوژي عليرضا اميراباديزاده ۱۲۰
۴۴۸۴ سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي مهدي فاطمي ۱۲۰
۴۵۸۲
۴۵۸۰
حقوق اسناد الکترونيک
اجراي احکام و اسناد
عبدالعظيم خروشي ۱۲۰
۴۵۵۲ آشنايي باآزمون هاي روان شناختي قاسم آهي ۱۲۰
۴۴۳۵ پليس علمي و کشف علمي جرايم يداله دهقان ۱۲۰
۴۴۹۱
۴۴۶۴
حقوق‌ تجارت‌
حقوق‌ تجارت‌
محمدرضا اعراب شیبانی ۱۲۰
۴۴۵۳ حقوق بين الملل خصوصي سیدمهدی اصغری ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۳۸۳ سمينار و مسائل پژوهشي در آناليز سيد محمدعلي فرزانه ۲۴۰
۴۸۰۲ روانشناسي باليني مريم نصري ۲۴۰
۴۴۹۴ جامعه‌شناسي آموزش و پرورش حسن رضائی ۱۲۰
۴۷۰۶
۵۱۵۴
بديع
بديع
منصور دادي گيو ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۱۷
۵۶۷۵۱۷۲۰۱۲
مديريت سازمان هاي پيچيده ديدگاه استراتژيک ( با کارگاه اموزشي )
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته
حسين حكيم پور ۱۲۰
۳۹۱۲ زيست شناسي - جبراني نسرين نورس مفرد ۱۲۰
ساعت ۱۶:۳۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۸۱۱ اقتصاد ايران صديقه عليزاده ۱۸۰
ساعت ۱۷:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۳۲۳ روش اجزاء محدود ۱ حسين فراهت ۱۸۰
۵۰۹۵ موتورهاي جستجو و وب کاري صادق زينلي ۱۸۰
۱۴۷۱ بناهاي آبي سیدحمید شهابی فر ۱۸۰
۳۸۹۴
۳۸۹۵
۳۸۹۶
۳۸۹۷
ماليه‌ عمومي‌
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
ماليه‌ عمومي‌
فاطمه زهرا يزدان پناه ۱۸۰
۳۶۸۲ فنون تجزيه تحليل وطراحي سيستمها منيره صالح نيا ۱۸۰
۳۷۱۲ توسعه اقتصاد و برنامه ريزي عالیه حسینی ۱۸۰
۴۷۵۸ روان شناسي مدرسه محمدحسن غني فر ۲۴۰
۴۲۲۷ حقوق مدني ۳ کليات قراردادها ابراهيم تقي زاده ۶۰
۳۷۴۰ مديريت عمومي حسين موهبتي زهان ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۰۱ نوروسايکولوژي باليني (عصب روانشناسي) فاطمه خاكشورشانديز ۱۲۰
۴۴۷۹
۴۴۷۴
مباني فقهي حقوق مالي واقتصادي ۱
قواعد فقه
علي چهكندي نژاد ۱۲۰
۴۶۹۷ نثر فارسي ( ۲ ) تاريخ جهانگشا و مرزبان نامه مجيدرضا خزاعي وفا ۱۲۰
۴۰۶۴
۴۰۶۷
زبان‌ فني‌
زبان تخصصي ۱
محمدحسين رخشاني ۱۲۰
۳۶۱۴ مدل ها و روش هاي ارزشيابي در ترويج كوروش روستا ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۱۱ نقد هنري مريم صائب ۱۲۰
۴۸۶۲ تصفيه آب مجيد عصري ۱۲۰
۳۶۲۹ جامعه شناسي (توسعه روستائي عشايري) فرهود گل محمدي ۱۲۰
۳۶۰۳ انگل شناسي وبيماريهاي انگلي دام مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۴۲
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۴۳
۵۱۳۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۷۹
الکترونيک ۲
الکترونيک ۲
مدارهاي الکترونيکي
الکترونيک ۲
سياوش اسحقي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۵
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۳
حفاظت سيستمهاي قدرت
رله و حفاظت
حفاظت و رله
علي الياسي ۱۲۰
۴۳۵۵ انديشه اسلامي ۲‌( نبوت و امامت ) محمد جواد زنجانی طبسی ۱۲۰
۳۳۳۱ روش‌هاي محاسبات ساختمان‌هاي فلزي عباسعلي صادقي ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۸۶۹ روانشناسي جنسيت حسن رضائی ۱۲۰
۴۸۲۱ کاربرد آزمون هاي روانشناختي قاسم آهي ۱۲۰
۴۶۰۶ آشنايي با فلسفه اسلامي محمد بلالي ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۴۷۲ حقوق مدني ۲ ابراهيم تقي زاده ۱۲۰
۴۰۰۲
۴۰۰۳
۵۰۲۵
فيزيولوژِي ورزشي
فيزيولوژِي ورزشي
فيزيولوژي ورزش ۱
محمداسماعیل افضل پور ۱۲۰
۳۶۱۶ اقتصاد ترويج کشاورزي پايدار كوروش روستا ۱۲۰
۳۶۰۴ بيماري‌هاي طيور مصطفي رجب زاده ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۳۸
۵۱۰۹
مدارهاي ASIC/FPGA
مدارهاي ASIC/FPGA
سياوش اسحقي ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۱۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۲۱
عايق‌ها و فشار قوي
عايق‌ها و فشار قوي
تکنولوژي‌عايق‌هاوفشارقوي
علي الياسي ۱۲۰
۴۴۱۰ انقلاب اسلامي ايران محمد جواد زنجانی طبسی ۱۲۰
۴۸۱۰ روانشناسي رشد با تاکيد بر کودکان استثنايي ابراهيم پور مجيد ۱۲۰
۴۱۹۶ نقشه‌برداري مظفرالدين جمالي ۱۲۰
۴۵۳۳ جامعه‌شناسي آموزش و پرورش حسن رضائی ۱۲۰
۹۹۲۰۶ تيوريهاي مديريت پيشرفته محمدحسين رخشاني ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۶۸
۹۹۴۱۶
اقتصاد کشاورزي
اقتصاد کشاورزي
فرهود گل محمدي ۱۲۰
جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۷۳۳ تجارت الکترونيک منيره صالح نيا ۱۸۰
۴۸۹۳ روان درماني يکپارچه نگر شهرام وزیری ۲۴۰
ساعت ۹:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۱۵ گزارش موارد باليني (اينترني) ۱ فاطمه خاكشورشانديز ۶۰
ساعت ۱۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۵۶۷۵۱۷۱۹۰۸ تاريخ معماري معاصر رضا ميرزايي ۱۲۰
۴۷۱۰ روش هاي نقد و تحليل متن مجيدرضا خزاعي وفا ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۲۵
۴۷۵۲
روان شناسي اجتماعي مدرسه
روان شناسي اجتماعي مدرسه
محمدحسن غني فر ۲۴۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۶۴۳ ميکروبيولوژي صنعتي - جبراني عطاءاله اژدري ۱۲۰
۵۱۷۰ مفاهيم پيشرفته در نرم افزار ۳ امير شيخ احمدي ۱۸۰
ساعت ۱۲:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۹۴ زبان تخصصي پيشرفته رضا ميرزايي ۱۲۰
۴۸۹۵ ارزيابي و تشخيص باليني (۲) شهرام وزیری ۱۲۰
۹۹۲۸۰ تغذيه وبهداشت موادغذايي مجيد عصري ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۱
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۳
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۷۲
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۶۱
سيستم‌هاي ديجيتال ۱
اصول مدارهاي ديجيتال
مدارهاي منطقي
مباني‌ديجيتال
مدارهاي منطقي
سياوش اسحقي ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۷۳۴ حقوق‌ بازرگاني‌ منيره صالح نيا ۱۸۰
۴۸۹۶ کارورزي (اينترني) ارزيابي و تشخيص باليني ۲ شهرام وزیری ۶۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۳۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۳۷
طراحي خطوط هوايي انتقال و پروژه
طراحي خطوط انتقال انرژي وپروژه
علي الياسي ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۸۹۹ گزارش موارد باليني (اينترني) ۱ شهرام وزیری ۶۰
ساعت ۱۶:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۷۴ اختلالات عملکرد جنسي فرزانه كريمي ۱۲۰
۹۹۲۷۸ آموزش بهداشت وارتباطات مجيد عصري ۱۲۰
۴۸۰۱ روانشناسي فيزيولوژيک و نوروپسيکولوژي عليرضا اميراباديزاده ۲۴۰
۴۸۹۷ مداخلات ديني/ معنوي پيشرفته سيدعبدالمجيد بحرينيان ۲۴۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۴۹۹
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۰۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۰۱
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۶۵
۹۹۲۰۲
آزمايشگاه الکترونيک
آزمايشگاه الکترونيک عمومي
کارگاه الکترونيک
آزمايشگاه الکترونيک ۱
آزمايشگاه مدارهاي الکترونيکي
سياوش اسحقي ۱۲۰
۴۸۸۶ روش ها و طرح هاي پژوهشي آزمايشي و کيفي قاسم آهي ۲۴۰
ساعت ۱۷:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۳۷۳۷ مباني بانکداري و مديريت بانک منيره صالح نيا ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۹۹۲۸۲ مديريت خدمات بهداشتي مجيد عصري ۱۲۰
۵۶۷۵۱۷۱۹۲۷ روان شناسي يادگيري و آموزش محمدحسن غني فر ۱۸۰
۴۶۵۱ مديريت استرس ( تنيدگي ) زهرا كياني نژاد ۱۲۰
۴۵۹۷ بيحسي‌وبيهوشي و احياءدرمامايي مجيد شكيب ۱۲۰
۴۸۴۳ اصول‌سرپرستي‌ سیدابوالفضل میری ۱۲۰
۳۶۷۷ اقتصادکلان مهدي فاطمي ۱۸۰
ساعت ۱۸:۳۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۹۱۸ زبان انگليسي سياوش اسحقي ۱۲۰
ساعت ۱۹:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۸۶۷ ايمني کاربرد مواد شيميايي و سموم مجيد عصري ۶۰
ساعت ۲۰:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۵۲۲
۴۵۳۷
۵۶۷۵۱۷۱۹۲۴
روانشناسي‌تربيتي‌
روانشناسي‌تربيتي‌
روانشاسي تربيتي
زهرا كياني نژاد ۱۲۰
۴۸۹۸ کارورزي (اينترني) مداخلات ديني / معنوي پيشرفته سيدعبدالمجيد بحرينيان ۶۰
۳۸۹۸
۳۸۹۹
۳۹۰۰
اصول تهيه و تنظيم و کنترل بودجه دولتي
اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت
اصول تنظيم و کنترل بوجه دولتي
سیدابوالفضل میری ۱۲۰
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۰۴
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۰۵
آزمايشگاه ماشينهاي‌الکتريکي‌ ۱
آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي ۱
علي الياسي ۶۰
ساعت ۲۱:۰۰ جمعه ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۰۶
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۰۸
۱۶۱۹۱۵۶۷۸۹۵۰۷
آزمايشگاه ماشين‌هاي الکتريکي ( ۲ )
آزمايشگاه ماشين‌هاي الکتريکي
آزمايشگاه ماشين‌هاي الکتريکي ( ۲ )
علي الياسي ۶۰
يكشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۸:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۷۳۹ روانشناسي شخصيت پيشرفته - جبراني سمانه سادات جعفرطباطبايي ۱۲۰
کلاسها تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ بارگذاری شده است.